19.10.11 – You can encounter God – Pastor Josiah

05.10.14 – you can encounter God – Apostle ATB Williams

28.09.14 – You can encounter God – Apostle ATB Williams